Громадські організації

Скорочено перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Наказ
"Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації"
від 06.05.2015 N 451

З метою дерегуляції господарської діяльності Мінекономрозвитку наказом від 06.05.2015 N 451 скоротило Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.

Так, із зазначеного Переліку виключено:

мийні засоби;

трактори малогабаритні;

зварювальне обладнання;

Мінюст надав характеристику громадських формувань як інститутів громадянського суспільства

Розвинуте громадянське суспільство це умова демократичного врядування, оскільки його наявність полегшує захист індивідуальних і громадських інтересів громадян, стримує узурпацію влади, забезпечує підзвітність влади суспільству.

Громадянське суспільство активно сприяє процесам політичної демократизації, набуття державою ознак правової, відстоюючи матеріальну і духовну незалежність людини від держави, домагаючись правової гарантії такої незалежності, захисту приватних і суспільних інтересів людей.

Постанова КМУ: Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 затверджені:

- Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

- Типове положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації.

Совет предпринимателей при Кабмине утвердил свой состав и комиссии

Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины утвердил список членов совета, а также избрал председателя, заместителей совета и определил количество комиссий.

«Відбілення» ринку побутової техніки та електроніки - завдання митниці на найближчий час

Державна митна служба України розпочала втілення масштабного проекту, результатом якого повинно стати «відбілення» ринку побутової техніки та електроніки в Україні.

RSS-матеріал