До уваги! Мінекономрозвитку України пропонує скасувати ліцензування митної брокерської діяльності

            Мінекономрозвитку України пропонує скасувати ліцензування митної брокерської діяльності. Відповідний проект Закону України готується до подачі на розгляд Верховної Ради України.  

           У зв’язку з поетапною відміною ліцензування діяльності митних брокерів на часі стоїть питання потреби або непотрібності механізму впорядкування і можливого коригування митної брокерської діяльності підприємств. З одного боку будь-який механізм впливу на митну брокерську діяльність може стримувати розвиток цієї галузі, з іншого – повна безконтрольність або невпорядкованість ринку митних брокерів може дати поштовх до спроб надання недоброякісних послуг.

З огляду на це, розуміючи, що держава в особі митних чи фіскальних органів буде намагатися впливати на такий чутливий ринок послуг, та маючи на меті сприяння розвитку цієї галузі, пропонуємо розглянути доцільність впровадження такого механізму, як сертифікація відповідності митно-брокерських послуг.

Базовими принципами можуть бути:

- чітке визначення критеріїв і стандартів, що підлягатимуть сертифікації;

- уникнення монополізації або без альтернативності сертифікації;

- можливість незалежного зовнішнього аудиту спроможності виконання повноважень митного брокера у межах сертифікату;

- розширення повноважень митних брокерів додатковими функціями, які на сьогодні виконуються торговельно-промисловими палатами, підрозділами Держзовнішінформу, отримання довідкових даних щодо митної вартості і т.п.;

-  обов’язковість сертифікації тільки для осіб митних брокерів, які бажають здійснювати функції по сплаті митних платежів, виступати стороною зовнішньоторговельного договору/контракту в інтересах замовника митно-брокерських послуг, нести зобов’язання по судовому захисту суб’єктів ЗЕД і т. ін.;

- нормативно-правове закріплення урахування наявності сертифіката відповідності при застосуванні профілів ризиків під час здійсненні митних формальностей.

Вважаємо, що на сьогоднішній день, коли державою задекларовані напрями з декриміналізації діяльності, саме сертифікація може забезпечувати некаральний, але впорядковуючий кваліфікований вплив на стан митно-брокерського обслуговування ЗЕД.

Асоціація митних брокерів України звертається до своїх членів та інших зацікавлених осіб щодо направлення в термін до 20 лютого 2015 року на адресу Асоціації (e-mail: info@ambu.org.ua) своїх зауважень, пропозицій по суті питання. Також у разі наявності зустрічних, альтернативних пропозицій просимо надати відповідні матеріали та інформацію на електронну адресу Асоціації.

Запрошуємо всіх до співпраці та дякуємо за Вашу активність!